ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden


ALGEMENE BEPALINGEN

Flores bloemen geeft de mogelijkheid de klant zich te informeren inzake producten en diensten en deze online aan te kopen .

In de algemene voorwaarden wordt verwezen naar ‘verkoper’ , welke gelezen moet worden als ‘Flores bloemen’.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en webshop. Elke bezoeker van de website en webshop wordt vernoemd als ‘klant’.

Ondernemingsgegevens van Flores bloemen:

August Dilslei 10, 2970 Schilde, België

flores.bloemen.kirsten@gmail.com

0775.329.314


Artikel 1: ALGEMENE BETAALVOORWAARDEN

Onze facturen zijn contant of per overschrijving betaalbaar aan de prijs zoals opgegeven bij bestelling.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 2% per maand.

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd.


Artikel 2: AANKOPEN OP DE WEBSHOP OF WEBSITE

De klant aanvaardt de algemene voorwaarden bij het bezoeken van de website en/of webshop alsook bij het bestellen van producten en diensten vermeld op de website of webshop.

Onze webshop wordt gehost door ‘Yourhosting’, welke ons het online e-commerceplatform aanbiedt waarmee we onze producten en diensten verkopen.


Artikel 3: AANBOD

De vermeld prijzen op de website en webshop zijn weergegeven in EURO, inclusief btw tenzij anders vermeld. Eventuele kosten voor administratie, levering, reservering etc. worden apart vermeld.

De vermelde prijzen hebben enkel betrekking op het product zelf en niet op mogelijke decoratieve elementen die mee op de product foto staan

De producten in de webshop zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks is het toch mogelijk dat de informatie onvolledig of fout is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. De foto’s op de webshop geven een zo correct mogelijk beeld van de producten. Echter kan de verkoper niet garanderen dat de kleuren die u op uw elektronisch apparaat ziet, volledig overeenkomen met de kleuren in werkelijkheid.

De klant kan de verkoper contacteren indien deze vragen heeft in verband met o.a. kleur, beschikbaarheid, afmetingen, leveringstermijn of leveringswijze.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product en de daaruitvloeiende gevolgen.

De prijzen van de producten alsook het aanbod kunnen ten allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande kennisgeving. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden tegenover de koper of een andere partij in geval van wijzigingen in aanbod, service, prijs of stopzetting van de activiteiten.


Artikel 4: BESTELLINGEN

De producten die aangeboden worden door de verkoper, zijn unieke producten en worden enkel op vraag van de klant gemaakt. Als gevolg hiervan, kan het product niet geretourneerd worden. Verzendingen van producten is enkel mogelijk binnen België. Indien de klant de verkoper wil laten verzenden naar een ander land, dient hij dit te bespreken met de verkoper voor het plaatsen van de bestelling.

De verkoper kan een bestelling weigeren als gevolg van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

De verkoper heeft het recht de bestelling van een klant te weigeren. Dit kan geval per geval bekeken worden. De verkoper heeft het recht de bestelling te weigeren of in te perken op basis van het aantal aangekochte producten per persoon, het aantal aangekochte producten per factuuradres of verzendadres, het aantal aangekochte producten per klantaccount of het aantal aangekochte producten per betalingsmiddel.

In geval van weigering van de bestelling, wordt gepoogd de klant te contacteren via de contactgegevens die hij achterliet bij het plaatsen van de bestelling. Indien deze gegevens foutief werden ingegeven door de klant, is het mogelijk dat hij niet op de hoogte kan gebracht worden van de weigering van de bestelling. In dit geval kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke gevolgen.

Indien de klant wenst in grote hoeveelheden bepaalde producten af te nemen, dient deze eerst contact op te nemen met de verkoper voor het plaatsen van de bestelling.


Artikel 5: VERZENDING

De aangeboden producten worden worden op maat van de klant gemaakt. Daarom, De klant dient rekening te houden met 4 werkdagen om het product te maken en daarbij 3 werkdagen extra voor verzending.

Indien de klant de bestelling eerder wenst dient deze contact op te nemen met de verkoper om de mogelijkheden te bekijken.

Door onvoorziene omstandigheden zoals weer, stakingen en andere zaken die buiten controle zijn, kan het zijn de bestelling langer onderweg is.

In vakantieperiodes kan de levertijd langer zijn. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van een laattijdige levering.

Verzending is enkel mogelijk in België. Verzending naar Nederland is mogelijk mits een meerprijs.De klant dient de verkoper te contacteren als deze wil laten verzenden naar Nederland, voor het plaatsen van de bestelling.

De klant kan de bestelling ook komen afhalen. Deze optie kan geselecteerd worden in het bestelproces. De klant dient de verkoper te contacteren om een tijdstip af te spreken. Dit is bij voorkeur een weekdag na 18u.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het (laattijdig) afhalen van de bestelling door de klant.

Het risico op verlies van de bestelling gaat over op de klant op het moment dat de klant (of een partij aangeduid door de klant) het product in zijn bezit neemt van de vervoerder (aangesteld door de verkoper).

Indien de klant bij het plaatsen van de bestelling incorrecte gegevens heeft gebruikt, is de verkoper niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de bestelling. Indien de klant merkt dat hij foutieve gegevens ingegeven heeft bij het plaatsen van de bestelling, kan deze contact opnemen met de verkoper. Deze zal pogen de impact op de levering zo beperkt mogelijk te houden, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het resultaat, welke een laattijdige of niet-levering kan inhouden.

Indien het product niet geleverd wordt op de vooropgestelde datum, vragen we de klant contact op te nemen ten laatste 3 werkdagen na de vooropgestelde leverdatum.


Artikel 6: RETOURNEREN EN SCHADE

De gepersonaliseerde producten op onze webshop kunnen niet geretourneerd worden. De klant kan de verkoper contacteren indien hij opmerkingen heeft over een product.

Indien het product beschadigd toekomt, vragen we de klant om ons binnen de 3 werkdagen na levering te contacteren om tot een oplossing te komen. Deze kan bestaan uit een herstelling of een herwerking, afhankelijk van het probleem.

Schadegevallen gemeld na 3 werkdagen kunnen niet meer aanvaard worden door de verkoper

Indien de klant een schadegeval wil opstarten, dient hij het bestelnummer te vermelden voor een vlotte afhandeling.

Retourzendingen die niet op voorhand met de verkoper besproken zijn, zijn in elk geval voor rekening van de klant.


Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven exclusieve eigendom van de verkoper, tot op het moment van gehele betaling door de klant.


Artikel 8: HUURVOORWAARDEN

Bij verhuur wordt een waarborg gevraagd.

Bij beschadiging zal een deel van de waarborg afgehouden worden overeenkomstig de nodige herstelling.

Geenzins kan de waarborg gebruikt worden om het artikel aan te kopen.

Het terugbrengen van de gehuurde artikelen gebeurt op initiatief van de klant (huurder), tenzij anders vermeld.

De gehuurde artikelen dienen teruggebracht te worden ten laatste 5 kalenderdagen na het verstrijken van de huur.


Artikel 9: AANTASTING GELDIGHEID, NIETVERZAKING

Indien een bepaling van de algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten


Artikel 10:BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper kan niet garanderen dat zijn producten en/of diensten tijdig of foutloos zullen zijn, alsook de resultaten voortkomend uit zijn producten en diensten

De aankoop en gebruik van de goederen en diensten aangeboden door de verkoper is op risico van de klant.

De klant aanvaardt dat de verkoper de aankoop van goederen en diensten kan annuleren.


Artikel 11: LINK NAAR DERDEN

De verkoper is niet verantwoordelijk voor de informatie die gedeeld wordt op een link beheerd door derden, waarnaar verwezen wordt op deze website en webshop.


Artikel 12: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden gebruikt om een bestelling te verwerken, levering te verrichten en worden maximaal 12 maanden bijgehouden.


Artikel 13: WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

De klant kan de algemene voorwaarden op de website raadplegen. De verkoper heeft het recht deze ten allen tijde aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.


Artikel 14: COPYRIGHT

De teksten, foto’s en logo’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.0775.329.314Ontdek ons op:

Volg ons!

Contact

 August Dilslei 10, 2970 Schilde, België 

(geen fysieke winkel - enkel op bestelling)

✆ 0496027885

flores.bloemen.kirsten@gmail.com